ENGLISH

 

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

        2012–2013 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında Fen Bilimleri ile Sosyal Bilimler Enstitülerinin aşağıdaki anabilim dallarına lisansüstü eğitim için öğrenci alınacaktır. Başvuru için gerekli bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

 

Yükseklisans

Enstitü

Adı

Anabilim

Dalı

Yüksek

Lisans

Kont.

Yüksek

Lisans Yatay

Geçiş Kont.

Özel

Öğrenci

ALES

Puan

Türü

Başvuru

Şartı

Fen Bilimleri

Enstitüsü

Biyoloji

4

-

 

SAY

Fen/Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü mezunu olmak.

Kimya

6

-

 

SAY

Fen/Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Eğitim Fakültesi Kimya Öğretmenliği Bölümü mezunu olmak.

Matematik

4

-

 

SAY

Fen/Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü veya Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Matematik Öğretmenliği Bölümü mezunu olmak.

Sosyal Bilimler

Enstitüsü

İşletme

8

4

2

EA

İlgili Fakültelerin İşletme Bölümü mezunu olmak.

 

Doktora

Enstitü

Adı

Anabilim

Dalı

Doktora

Doktora

Yatay

Geçiş Kont.

ALES

Puan

Türü

Başvuru

Şartı

Fen Bilimleri Enstitüsü

Biyoloji

1

3

SAY

Yüksek lisans eğitim-öğretimini Botanik alanında yapmış olmak.

2

-

SAY

Yüksek lisans eğitim-öğretimini Hidrobiyoloji alanında yapmış olmak.

Kimya

1

-

SAY

Yüksek lisans eğitim-öğretimini Polimer Kimyası veya Fiziko Kimya  alanında yapmış olmak

1

-

SAY

Yüksek lisans eğitim-öğretimini Analitik Kimya alanında yapmış olmak

 

 

Başvuru İçin Gerekli Şartlar:

 • - Yüksek lisans programlarına başvuru için ilgili puan türünde en az 55, doktora programları için ilgili puan türünde en az 70 ALES puan almak,
 • - Doktora programları için; ÜDS, KPDS veya Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nca kabul edilen sınavdan en az 60 puana eşdeğer puan almak,

 

Başvuru İçin Adaylardan İstenen Belgeler:

 • - Öğrenim görmek istedikleri anabilim ve bilim dalını belirtir dilekçe, (İlgili enstitü web sitelerinden alınabilir)
 • - Özgeçmiş,
 • - Diploma veya mezuniyet belgesi (aslı veya onaylı örneği),
 • - Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) belgesi veya bilgisayar çıktısı.
 • - Yüksek lisans başvuruları için var ise yabancı dil belgesi,
 • - Doktora başvuruları için yabancı dil belgesinin aslı veya enstitü onaylı örneği, (ÜDS, KPDS veya geçerli uluslararası dil belgesi)
 • - 2 adet vesikalık fotoğraf
 • - Erkek adaylar için askerlik belgesi veya askerlik durum beyanı,
 • - Transkript (not durum) belgesinin aslı veya onaylı örneği, (Dörtlü not sistemine göre hazırlanmış transkriptlerin yüzlü not sistemine çevrilmesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca hazırlanan çevrim tablosu dikkate alınacaktır)

 

Başvuruların Değerlendirilmesi

Yüksek lisans programları için;

 • - Adayların, ALES puanı, lisans mezuniyet notu ve var ise yabancı dil puanı değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Başarı puanı, ALES puanının % 50’si, lisans mezuniyet notunun % 40’ı, yabancı dil puanının % 10’unun toplamıyla belirlenerek sıralama yapılacaktır.

Doktora programları için;

 • - Adayların ALES puanı, lisans ve yüksek lisans mezuniyet notu, yabancı dil puanı değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Başarı puanı; ALES puanının % 50’si, lisans mezuniyet notunun % 15’i, yüksek lisans mezuniyet notunun % 10’u ve yabancı dil puanının % 25’inin toplamıyla belirlenerek sıralama yapılacaktır.

   Mülakat Yapılmayacaktır.

Başvuru ve Kayıt Adresi

Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası - KARAMAN

Fen Bilimleri Enstitüsü Kamil Özdağ Fen Fakültesi Binası – KARAMAN

 

Başvuru ve Kayıt Takvimi

Başvuru Tarihi

21 Ocak – 01 Şubat 2013 tarihine kadar

Asil Adaylar Kayıt Tarihi

04 – 08 Şubat 2013

Yedek Adaylar Kayıt Tarihi

12 – 14 Şubat 2013

 

Not: Başvurular şahsen, postayla ve diğer yollarla yapılabilir. Başvuru sırasında istenen belgelerde eksik bulunanların başvuruları dikkate alınmayacaktır. Başvuru ve kayıt için istenen belgelerin aslı veya Enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Kesin kayıt hakkını kazanan adaylardan, başvuru sırasında teslim ettiği belgeler tekrar istenmez.