LÜTFEN DİKKAT!
 

Aşağıdaki ilan metnini dikkatlice okuyunuz. İlan metninde yer alan hususları ve Akademik Takvimi inceleyiniz ve buna göre başvurunuzu yapınız. Soracağınız tüm soruların cevabı aşağıdaki metinde yer almaktadır. Aşağıdaki ilan metnini dikkatlice okuyarak başvuru işlemlerine geçiniz.

 

 

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON BİRİMİ

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BAŞVURU İLANI

 

 

Üniversitemiz 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Pedagojik Formasyon Eğitimi başvuruları başlamıştır. Başvurular internet üzerinden 03 Şubat 2020 - 11 Şubat 2020 tarihleri arasında aşağıda belirtilen başvuru adres linkinden yapılacaktır.

 

 

Başvurulur öncelikle internet sitemizde yer alan Online Başvuru Sisteminden alınacaktır. Hatalı başvuru yapan öğrencilerin listesi 12 Şubat 2020 tarihinde ilan edilecektir. Daha sonra kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin listesi 14 Şubat 2020 tarihinde Pedagojik Formasyon web sitesinde (https://kmu.edu.tr/formasyon/) yayınlanacaktır.

 

 

Kesin kayıt hakkı kazanan adayların 17-21 Şubat 2020 tarihleri arasında istenen belgeleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Birimine şahsen teslim etmesi gerekmektedir.

 

 

Pedagojik Formasyon Eğitiminde dersler iki dönem 28 hafta boyunca aşağıda akademik takvimde belirtilen tarihlerde Cumartesi ve Pazar günleri (08:30-19:00) gerçekleştirilecektir. 2019-2020 I. ve II. dönem (Bahar ve Güz Yarıyılı) dersleri “örgün eğitim” yoluyla, Ayrıca II. Dönem (2020-2021 Güz Dönemi) Hafta sonu derslerle birlikte hafta içi Öğretmenlik Uygulaması ise Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün belirlediği gün veya günlerde ve okullarda 2020 Yılı Ekim ayından itibaren hafta içi 6 saat yapılacaktır.

 

 

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına 3. Sınıf, 4. Sınıf ve Mezun öğrenciler başvurabilecektir. Ancak asıl ve yedek öğrencilerin belirlenmesinde öncelik 4. Sınıf ve Mezun öğrencilere verilecektir. Kontenjanların 4. Sınıf ve Mezun öğrencilerle dolmaması halinde 3. Sınıf öğrencileri yerleştirilecektir. Üçüncü sınıf ve dördüncü sınıf öğrencilerinin başvuru yapabilmeleri için genel not ortalamaları YÖK’ün 4’lük sistemine göre en az 2.00 olmalıdır.

NOT: 4. Sınıf ve Mezun öğrenciler birlikte değerlendirilip not ortalamalarına göre sıralanacaklardır. Kontenjanların dolmaması durumunda 3. Sınıf öğrencileri not ortalamalarına göre sıralanacaklardır.

 

 

 

GENEL ŞARTLAR

 

1. Başvuru süreci ile ilgili her türlü resmi açıklama ve duyuru Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Birimi web sayfasından (https://kmu.edu.tr/formasyon/) yapılacaktır.

 

 

2. Sertifika programı “Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Usul ve Esaslar” çerçevesinde yürütülecektir. Açılacak program süresince oluşabilecek mevzuat değişikliklerinde güncel mevzuat hükümleri uygulanacaktır. Söz konusu değişikliklerin öğrencilerimiz için şu ankinden farklı zorunluluklar taşıması durumunda, öğrencilerimiz sorumluluklarını yerine getirmek durumundadır.

 

 

3. Programa, üniversitelerin lisans 3. ve 4. sınıf öğrencileri ile lisans mezunları başvurabilecektir (Asıl ve yedek öğrenci listeleri öncelikle 4. sınıf ve mezun öğrencilerden başlanarak adayların genel ağırlıklı not ortalamalarına göre sıralama yapılarak belirlenecektir. Kontenjanların dolmaması halinde 3. sınıf öğrencileri de ağırlıklı not ortalamalarına göre sıralanacaktır).

NOT: 4. Sınıf ve mezun öğrenciler birlikte değerlendirilip not ortalamalarına göre sıralanacaklardır. Kontenjanların dolmaması durumunda 3. Sınıf öğrencileri not ortalamalarına göre sıralanacaklardır.

 

 

4. Üçüncü sınıf ve dördüncü sınıf öğrencilerin başvuru yapabilmeleri için genel not ortalamaları YÖK’ün 4’lük not sistemine göre en az 2.00 olmalıdır. YÖK’ün 100’lük sistemde not dönüşüm tablosu için TIKLAYINIZ.

 

 

5. Açılan kontenjanların %80’i Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi öğrencilerine, %20’si de farklı üniversitelerin öğrencilerine ayrılacaktır. Kontenjanların %80’ini KMÜ öğrencileri doldurmadığı takdirde kalan kontenjanlar diğer üniversitelerin öğrencilerine aktarılacaktır. 

 

6. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından yürütülecek olan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı kontenjanları aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir.

 

NOT: Kontenjanlar ilde ilgili branşta bulunan öğretmen sayılarına göre belirlenmektedir.

 

SIRA NO

ATAMAYA ESAS OLAN ALAN

MEZUN OLDUĞU YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI/FAKÜLTE

Kontenjan

1

Adalet

Hukuk Fakültesi

4

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Kamu Yönetimi

2

Almanca

1. Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü

4

2. Mütercim - Tercümanlık Bölümü (Almanca)

3. Alman Dili ve Kültürü Bölümü

3

Arapça

1. Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü

12

2. Mütercim-Tercümanlık Bölümü (Arapça)

4

Beden Eğitimi

1. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

24

2. Spor Bilimleri Fakültesi

3. Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu

5

Bilişim Teknolojileri

1. Bilgisayar Mühendisliği

12

2. Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği

3. Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği

4. Matematik-Bilgisayar Bölümü

5. İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri (*)

6. Bilgisayar Teknolojisi Bölümü

7. Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü (*)

8. Bilgi Teknolojileri (*)

9. Yazılım Mühendisliği

10. Bilişim Sistemleri Mühendisliği

11. Elektronik ve Bilgisayar Bölümü

12. Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri

13. Bilgisayar Bilimleri

(*) Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarına Atanamazlar.

6

Biyoloji

1. Biyoloji Bölümü

8

2. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

3. Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji

7

Coğrafya

1. Coğrafya Bölümü

8

8

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

1. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü

8

2. Çocuk Gelişimi Bölümü

3. Çocuk Sağlığı ve Gelişimi Bölümü

9

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi

1. İlahiyat Fakültesi

20

2. İlahiyat Bilimleri Fakültesi

3. Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi

4. Dini İlimler Fakültesi

5. İslami İlimler Fakültesi

10

İmam- Hatip Lisesi Meslek Dersleri

1. İlahiyat Fakültesi

16

2. İlahiyat Bilimleri Fakültesi

3. Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi

4. Dini İlimler Fakültesi

5. İslami İlimler Fakültesi

11

El Sanatları Teknolojisi / El Sanatları

1. El Sanatları Tasarımı ve Üretimi

4

2. El Sanatları Bölümü

12

Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektrik

1. Elektrik Mühendisliği

16

2. Elektrik-Elektronik Mühendisliği

3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

13

Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektronik

1. Elektronik Mühendisliği

16

2. Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

3. Telekomünikasyon Mühendisliği

4. Elektrik - Elektronik Mühendisliği

5. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

14

Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri

1. Mekatronik Mühendisliği

4

2. Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği

3. Kontrol Mühendisliği

4. Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği

15

Felsefe

1. Felsefe Bölümü (En az 16 kredi Sosyoloji, 16 kredi Psikoloji aldığını belgelendirenler)
 

20

2. Sosyoloji Bölümü (En az 16 kredi Felsefe, 16 kredi Psikoloji, 8 kredi Mantık aldığını belgelendirenler)

16

Fizik

1. Fizik Bölümü

8

2. Fizik Mühendisliği

17

Gıda Teknolojisi

1. Gıda Mühendisliği

12

2. Gıda Teknolojisi (lisans)

3. Gıda Bilimi ve Teknolojisi

18

Giyim Üretim Teknolojisi

1. Moda Tasarımı

4

19

Görsel Sanatlar

1. Resim

16

2. Geleneksel Türk Sanatları

3. Geleneksel Türk El Sanatları

4. Görsel Sanatlar Bölümü

5. Resim Anasanat Dalı

6. Heykel

20

Grafik ve Fotoğraf / Grafik

1. Grafik Bölümü/Ana Sanat Dalı

4

2. Fotoğraf ve Grafik Sanatları

3. Grafik Tasarım

4. Grafik Tasarımı/Bölümü

5. Görsel İletişim Tasarımı

6. Engelliler Entegre Yüksekokulu Uygulamalı Güzel Sanatlar Bölümü Grafik Dalı

21

İngilizce

1. İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

20

2. Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü

3. Mütercim-Tercümanlık Bölümü (İngilizce)

4. İngiliz Dil Bilimi Bölümü

5. Çeviri Bilim Bölümü (İngilizce)

6. İngiliz Dili ve Kültürü Bölümü

22

Kimya / Kimya Teknolojisi

1. Kimya Bölümü

8

2. Kimya Mühendisliği

3. Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya Bölümü

23

Konaklama ve Seyahat Hizmetleri

1. Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği

4

2. Turizm İşletmeciliği

3. Turizm ve Otel İşletmeciliği

4. Konaklama İşletmeciliği

5. Seyahat İşletmeciliği

6. Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

7. Turizm ve Büro Yönetimi

8. Turizm ve Rehberlik

9. Turizm ve Otelcilik

24

Makine Teknolojisi / Makine ve Kalıp

1. İmalat Mühendisliği

8

2. Makine Mühendisliği

3. Endüstriyel Tasarım Mühendisliği

25

Matematik

1. Matematik Bölümü

16

2. Matematik-Bilgisayar Bölümü (*)

3. Matematik Mühendisliği (**)

4. Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü (*)

(*)   Kredilerinin en az %70’ini matematik alanında aldığını belgelendirenler.

                                         

(**) 1, 2 ve 4’üncü sıradaki bölüm mezunlarınca ihtiyacın karşılanamaması durumunda atanırlar

26

Metal Teknolojisi

1. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

8

2. Malzeme Bilimi Mühendisliği

3. Metalürji ve Malzeme Mühendisliği

4. Malzeme Mühendisliği

27

Mobilya ve İç Mekân Tasarımı

1. Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği

4

28

Motorlu Araçlar Teknolojisi

1. Otomotiv Mühendisliği

4

29

Muhasebe ve Finansman

1. İktisat (*)

20

2. İşletme (*)

3. Maliye (*)

4. Muhasebe ve Finansal Yönetim Bölümü (*)

5. Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümü (*)

6. Bankacılık ve Finans Bölümü (*)

7. Muhasebe Bölümü (*)

8. Muhasebe Bilgi Sistemleri (*)

(*) Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği ve İşletme Öğretmenliği bölüm mezunlarınca ihtiyacın karşılanamaması durumunda atanırlar.

30

Müzik

1. Müzik Bölümü/Anabilim Dalları

16

2. Müzik ve Sahne Sanatları Bölümünün;

• Müzik Toplulukları Anasanat Dalı

• Duysal (ses) Sanatları Tasarımı Anabilim Dalı

• Koro

3. Güzel Sanatlar Fakültesi ve Türk Musikisi Devlet Konservatuarı ile Devlet Konservatuarının;

• Temel Bilimler Bölümü

• Kompozisyon Bölümü

• Ses Eğitimi Bölümü

• Müzik Bilimleri Bölümü

• Çalgı Bölümleri (Nefesli Çalgılar, Yaylı Çalgılar, Vurmalı Çalgılar, Piyano ve Harp, Piyano, Mızraplı Çalgılar)

• Bando Şefliği

• Folklor ve Etnomüzikoloji

• Müzikoloji

• Opera

• Şan ve Opera

• Opera ve Konser Şarkıcılığı

• Türk Sanat Müziği

• Şan

• Türk Halk Oyunları

• Türk Müziği

• Türk Musikisi

• Koro

• Müzik Teknolojisi

• Müzik Teorisi

• Türk Halk Müziği

• Türk Halk Müziği (Ses Eğitimi Ana Sanat Dalı/ Çalgı Eğitimi Ana Sanat Dalı)

Müzik Bölümü Performans Anasanat Dalı (Performans Programı)

4. Osmanlı Dönemi Karşılaştırmalı Müzik Programı

5. Geleneksel Türk Müzikleri

6. Türk Din Mûsikîsi Anasanat Dalı

7. Devlet Konservatuarı Sahne Sanatları Bölümü (*)

(*) Kredilerinin en az %70’ini müzik alanında aldığını belgelendirenler.

31

Okul Öncesi

1. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü

20

2. Çocuk Gelişimi Bölümü

3. Çocuk Sağlığı ve Gelişimi Bölümü

32

Sağlık/Sağlık Hizmetleri

1. Hemşirelik Yüksekokulu

16

2. Hemşirelik Bölümü

3. Ebelik Bölümü

4. Sağlık Memurluğu Bölümü

5. Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

6. Sağlık Eğitimi Bölümü

33

Tarih

1. Tarih Bölümü

24

34

Teknoloji ve Tasarım

1. Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

8

2. Endüstriyel Tasarım Bölümü

35

Türk Dili ve Edebiyatı

1. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

28

2. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

3. Türk Halkbilimi Bölümü

36

Yenilenebilir Enerji Teknolojileri

1. Enerji Teknolojisi Eğitimi

4

2. Enerji Mühendisliği

3. Enerji Sistemleri Mühendisliği

4. Enerji Teknolojisi

37

Yiyecek İçecek Hizmetleri

1. Gastronomi ve Mutfak Sanatları

4

2. Yiyecek İçecek İşletmeciliği Bölümü

3. Beslenme ve Diyetetik (*)

4. Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği Bölümü

5. Gastronomi Bölümü

(*) 1, 2, 4 ve 5’inci sıradaki bölüm mezunlarınca ihtiyacın karşılanamaması durumunda atanırlar.

38

Bir eğitim-öğretim yılı (2 Dönem, 7 ay) Ücretli Öğretmenlik veya Kur'an Kursu Öğreticiliği Yapanlar

 

Yukarıda yer alan bölümler veya bunların dışındaki M.E.B. TTKB 20/02/2014 Tarih ve 9 Sayılı Kararda yer alan atamaya esas teşkil eden bölüm/program mezunları

 

 

 

Not: Bu alandaki kontenjan dolmadığı takdirde bu alanın kontenjanı diğer alanlara aktarılmayacaktır.

20

 

 

TOPLAM

452

* Felsefe alanına başvuran Felsefe lisans öğrencisi/mezunu adayların lisans eğitimlerinde en az 16 kredi Sosyoloji, 16 kredi Psikoloji aldığını veya alacağını belgelendirmeleri,

* Sosyoloji lisans öğrencisi/mezunu adayların ise lisans eğitimlerinde en az 16 kredi Felsefe, 16 kredi Psikoloji, 8 kredi Mantık aldığını veya alacağını belgelendirmeleri gerekmektedir.

 

 

7. Asıl ve yedek öğrenci listeleri öncelikle 4. sınıf ve mezun öğrencilerden başlanarak genel ağırlıklı not ortalamalarına göre sıralama yapılarak belirlenecektir. Kontenjanların dolmaması halinde 3. Sınıf öğrencileri de ağırlıklı not ortalamalarına göre sıralanacaktır.
NOT: 4. Sınıf ve mezun öğrenciler birlikte değerlendirilip not ortalamalarına göre sıralanacaklardır. Kontenjanların dolmaması durumunda 3. Sınıf öğrencileri not ortalamalarına göre sıralanacaklardır.

 

 

8. Mezun öğrencilerin puanlarının eşit olması durumunda mezuniyet tarihi eski olana öncelik verilecektir. Öğrenim gören öğrencilerin sıralanmasında mevcut transkript not ortalaması puanlarının eşit olması durumunda alttan dersi az olana, her iki öğrencinin de alttan dersi yoksa yaşı büyük olana öncelik verilerek sıralama yapılacaktır.

 

 

DİKKAT!!!:
Bir Atamaya Esas Alanda Pedagojik Formasyon Eğitimi açılabilmesi için ön kayıt ve kesin kayıt işlemlerinde en az 4 (dört) adayın başvuru yapması ve aynı zamanda kesin kayıt yapması gerekir. Bir programa en az 4 (dört) adayın kesin kayıt yapmaması durumunda o program için Pedagojik Formasyon Eğitimi açılmayacak, diğer öğrencilerin yatırmış oldukları ücretler iade edilecektir. *

 

 

9. Herhangi bir Atamaya Esas Alanda yetersiz başvuru nedeniyle Pedagojik Formasyon Eğitimi açılamaması durumunda o alandaki kontenjan diğer alanlarda değerlendirilecektir.

 

 

10. Yukarıda belirlenen bölüm ve atamaya esas alanlar dışında farklı bölümlerden/programlardan başvurular kabul edilmeyecektir. Ancak 2 (iki) Dönem (1 eğitim-öğretim yılı, 7 ay) ücretli öğretmenlik yapan ve bunu belgelendirenler yukarıdaki bölümlerin/programların haricinde ayrılan 20 (yirmi) kişilik kontenjana başvurabilir. Ancak mezun olunan alan M.E.B. TTKB 20/02/2014 Tarih ve 9 Sayılı Kararında yer alan atamaya esas alanlardan biri olmalıdır.

NOT: Daha önce 2 dönem (7 ay) ücretli öğretmenlik veya Kur’an Kursu öğreticiliği yapanlar mutlaka “Bir eğitim-öğretim yılı (2 Dönem) Ücretli Öğretmenlik Yapanlar” kontenjanından başvurmalıdırlar.

 

 

11. Tüm kontenjanlara ait toplam başvuru sayısının 75 kişinin altında olması durumunda Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı açılmayacaktır.

 

 

12. Programlara yerleştirilen adayların, başvuru sırasında beyan ettikleri bilgiler ile kayıt sırasında ibraz edecekleri belgelerdeki bilgiler arasında uyumsuzluk olması halinde adayın kayıt işlemi iptal edilir. Yanlış beyanda bulunduğu belirlenen adaylar hakkında gerekli idari ve adli işlemler başlatılır. 

 

 

13. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Usul ve Esaslara göre yürütülecektir. Yükseköğretim Kurulu Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Çerçeve Usul ve Esasları İncelemek için burayı TIKLAYINIZ.

 

 

14. Pedagojik Formasyon Sertifika Eğitimi Programına, M.E.B. TTKB 20/02/2014 Tarih ve 9 Sayılı Kararına göre öğretmenliğe kaynaklık eden atamaya esas olan Alan/Program/Fakültelerden başvuru yapılabilir. Bu Alan/Program/Fakülteler dışındaki başvurular kabul edilmeyecektir. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlik Alanları, Atama Ve Ders Okutma Esasları’nı incelemek için burayı TIKLAYINIZ.

 

 

15. Öğretmenlik Uygulaması 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı GÜZ döneminde Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğünün belirlediği gün veya günlerde ve okullarda 12 hafta boyunca hafta içi (6 saat) yapılacaktır.

 

 

16. Öğretmenlik Uygulaması muafiyetleri için gerekli belgeler eksiksiz olarak kesin kayıt esnasında teslim edilecektir (Görev yapılan kurumdan 2 dönem (7 ay süre ile) ücretli öğretmenlik veya Kur’an Kursu Öğreticiliği yaptığına dair ıslak imzalı belge ve SGK hizmet dökümü).

 

 

17. Programın uygulamasında Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği kuralları geçerlidir. Yönetmelik gereği teorik derslere %70, uygulamalı derslere %80 devam zorunluluğu vardır. Öğretmenlik Uygulaması 12 hafta olup %100 devam zorunluluğu bulunmaktadır.

 

 

18. Pedagojik formasyon eğitimi ders muafiyetleri ve öğretmenlik uygulaması dersinden muafiyet başvurusu yapacak öğrencilerin transkript ve ders içerikleri ile birim web sayfasında (https://kmu.edu.tr/formasyon/sayfa/2006/ogrenci/dilekce-ve-formlar/tr) verilen dilekçe örneğini doldurularak Pedagojik Formasyon Birimine vermeleri gerekmektedir. Öğretmenlik uygulaması muafiyet başvuruları KESİN KAYIT esnasında (17-21 Şubat 2020), ders muafiyet başvuruları ise 24 - 28 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Muaf olunan dersler için formasyona kayıt yaptıran öğrencilerin öğrenim ücretinde indirim ve ücret iadesi yapılmaz.

 

 

19. Ders muafiyetleri ve Öğretmenlik Uygulaması muafiyetleri Yükseköğretim Kurulunun belirlediği Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Usul ve Esasları 4. Bölüm Madde 10 (3 ve 4. bendi) doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

 

(Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Usul ve Esaslar;

Madde 10 (3) - Programa başlayanlar, her dönemin ilk haftası içinde, o dönemde pedagojik formasyon eğitimi programı kapsamındaki bazı derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilir. Muaf olunan dersler için öğrencilere ayrıca ücret iadesi yapılmaz.

 

Madde 4.

İlgili fakülte yönetim kurulu kararıyla Özel öğretim kurumlarında veya MEB’e bağlı okullarda bir öğretim yılından az olmamak kaydıyla öğretmenlik yaptığını belgeleyenler, Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf tutulabilir. Ayrıca, pedagojik formasyon derslerinin alındığı dönemde MEB’e bağlı okullarda ücretli öğretmenlik, özel öğretim kurumlarında sözleşmeli öğretmenlik veya Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı olarak Kur'an Kursu Öğreticiliği yapmakta olanlar, Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf tutulabilir.)

 

 

20. Pedagojik Formasyon Eğitimi ücreti 2054 (iki bin elli dört) TL olup 2 eşit taksitte ödenecektir. Ücret iki eşit taksitte alınacaktır. Ücret, 2019-2020 Bahar Dönemi kesin kayıt sırasında 1027 TL ve 2020-2021 Güz Dönemi başlangıcında 1027 TL olarak yatırılacaktır. DİKKAT!!!: Kesin kayıt işlemlerinden sonra herhangi bir nedenle ücret iadesi yapılmayacaktır. Ücretin yatırılacağı hesap numarası kesin kayıt listelerinin açıklandığı sayfada verilecektir.

 

 

21. Kendi isteğiyle kayıt sildiren öğrencilerin yatırmış olduğu eğitim ücreti iade edilmeyecektir.

 

 

 

BAŞVURU TAKVİMİ
 

Başvuru Süreci: Ön başvurular 03 Şubat 2020 - 14 Şubat 2020 (saat:23:59’a kadar) tarihleri arası başvurular online olarak yapılacaktır.

 

Hatalı Başvuruların İlanı: 15 Şubat 2020

 

Hatalı Başvuruların Düzeltilme Süreci: 15 Şubat 2020 saat 23:59’a kadar

 

Kayıt Hakkı Kazananların İlanı: 17 Şubat 2020 tarihinde kesin kayıt hakkı kazanan asıl aday listeleri https://kmu.edu.tr/formasyon adresinden ilan edilecektir.

 

Kesin Kayıt Tarihleri: 18-21 Şubat 2020 tarihleri arasında gerekli belgeler şahsen elden teslim alınarak kesin kayıt yapılacaktır.

 

Yedek Kontenjanların İlanı: 25 Şubat 2020 tarihinde boş kalan kontenjanlar için yedek aday listeleri ilan edilecektir.

 

Yedek Kontenjandan Yerleşen Adayların Kesin Kayıt Tarihleri: 25-27 Şubat 2020 tarihleri arasında gerekli belgeler şahsen elden teslim alınarak yedek adayların kesin kayıtları yapılacaktır.

 

Kayıt Yeri: KMU Eğitim Fakültesi Formasyon Birimi, Eğitim Fakültesi Yeni Binası Zemin Kat.

 

Eğitime Başlama Tarihi: Pedagojik Formasyon Eğitimi 22 Şubat 2020 tarihinden itibaren Yunus Emre Yerleşkesinde yer alan Yeni Eğitim Fakültesi binasında yapılacaktır.

 

 

 

BAŞVURUYA ESAS OLAN ALANLAR:

MEB TTKB 20/02/2014 ve 9 Sayılı Kararına Göre Öğretmenliğe Kaynaklık eden Program/Bölüm/Dal Mezunlarının Atanabileceği Alanlar ve Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama alanlarına İlişkin 20/02/2014 ve 9 sayılı kararında güncelleme yapılan yazının yer aldığı Ağustos 2014 sayılı Tebliğler Dergisinde yer alan öğretmenlik alanları esas olmak üzere, başvuru alanları ve ilişkili bölüm ve programlar Tablo 1’de verilmiştir.

(Tablo 1’de yer alan programlar dışında öğrenim gören ya da mezun adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır)

Tablo 1. Öğretmenliğe Kaynaklık eden Program/Bölüm/Dal Mezunlarının Atanabileceği Alanlar ve Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Alanları

 


KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. Başvuru Belgesi (ıslak imzalı)
 2. Öğrenci Kayıt Formu
 3. Nüfus cüzdan fotokopisi (aslını ibraz etmek kaydıyla)
 4. Öğrenci Sözleşmesi
 5. Taahhütname (Formasyon Biriminden temin edilecektir)
 6. Lisans mezunları için mezuniyet belgesi ya da diploma (Aslı ya da üniversiteler veya ilgili kurumlarca onaylanmış tasdikli sureti)
 7. Lisans mezunları için onaylı not transkripti (Aslı veya üniversiteler ya da ilgili kurumlarca onaylanmış tasdikli sureti)
 8. Üçüncü sınıf veya son sınıf lisans öğrencisi olanlar için onaylı öğrenci belgesi
 9. Üçüncü sınıf veya son sınıf lisans öğrencisi olanlar için onaylı lisans not transkriptinin aslı
 10. İki (2) adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş - arka yüzüne Ad, Soyad ve T.C. Kimlik Numarası yazılmalı)
 11. Öğrenim ücretinin ilk taksitinin KMU Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırıldığına dair banka dekontu

 

 

BANKA HESAP BİLGİLERİ

Banka hesap bilgileri kesin kayıt ve yedek kayıt hakkı elde eden adayların ilanı ile birlikte verilecektir.
NOT: Kesin kayıt hakkı kazananların listesi ilan edilmeden lütfen herhangi bir ücret yatırmayınız.

 

 

 

 

LÜTFEN AKADEMİK TAKVİMİ İNCELEYİNİZ.

 

Teorik Derslere %70, Uygulamalı Derslere %80 devam esastır.
Öğretmenlik Uygulamalarında %100 devam esastır. Milli Eğitim Bakanlığı devamsızlık hakkı tanımamaktadır. (MEB Öğretmenlik Uygulaması Yönergesi MADDE 13- (1) Uygulama öğrencileri, uygulama yaptıkları eğitim kurumlarında mazeretsiz devamsızlık yaparsa ilişiği kesilerek başarısız sayılır.) 
NOT: Sağlık raporu, görevlendirme vb. belgeler devam yükümlülüğünü kaldırmaz. 5 hafta devamsızlık yapan öğrenciler sınavlara (Vize/Final/Bütünleme/Tek ders) alınmaz. Derslerden devamsız olarak kalırlar. Birimimiz derslere devam/devamsızlık konusunu son derece önemsemektedir.

 

 

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI

AKADEMİK TAKVİMİ

 

Bahar Yarıyılı Akademik Takvimi

 

Bahar Yarıyılı Ders Tarihleri

17-21 Şubat 2020

Asıl Liste Kesin Kayıtlar

 ve

Öğretmenlik Uygulaması Muafiyet Başvuruları

 

1. Ders Haftası

 

 

2. Ders Haftası

22 Şubat 2020 Cumartesi

 

23 Şubat 2020 Pazar

25-27 Şubat 2020

Yedek Liste Kesin Kayıtlar

 ve

Öğretmenlik Uygulaması Muafiyet Başvuruları

 

3. Ders Haftası

 

 

4. Ders Haftası

29 Şubat 2020 Cumartesi

 

1 Mart 2020 Pazar

22 Şubat 2020

Derslerin başlangıcı

 

5. Ders Haftası

 

 

6. Ders Haftası

7 Mart 2020 Cumartesi

 

8 Mart 2020 Pazar

24-28 Mart 2020

Ders Muafiyet Başvuruları

 

 

 

 

7. Hafta

Ara Sınav Tarihi

14-15 Mart 2020

14-15 Mart 2020

Ara sınav

 

Mazeret Sınavı Tarihi

22 Mart 2020

 

 

 

22 Mart 2020

Mazeret sınavı

 

 

8. Ders Haftası

 

 

9. Ders Haftası

21 Mart 2020 Cumartesi

 

22 Mart 2020 Pazar

26 Nisan 2020

Derslerin bitimi

 

12. Ders Haftası

4 Nisan 2020 Cumartesi

 

13. Ders Haftası

11 Nisan 2020 Cumartesi

2-3 Mayıs 2020

Yarıyıl sonu sınavı (Final)

 

14. Ders Haftası

25 Nisan 2020 Cumartesi

 

 

 

9-10 Mayıs 2020

Bütünleme sınavı

 

Final Sınavı

2-3 Mayıs 2020

 

 

Bütünleme Sınavı

9-10 Mayıs 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI

AKADEMİK TAKVİMİ

 

NOT: Aşağıda yer alan 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Akademik Takvimi Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimi ve Anadolu Üniversitesi 2020-2021 Akademik Takvimi yayınlandıktan sonra güncellenecek ve öğrencilerimize ilan edilecektir.

 

Güz Yarıyılı Akademik Takvimi

 

Güz Yarıyılı Ders Tarihleri

21-25 Eylül 2020

Kayıt Yenileme

 

1. Ders Haftası

 

2. Ders Haftası

26 Eylül 2020 Cumartesi

 

27 Eylül 2020 Pazar

26 Eylül 2020

Derslerin başlangıcı

 

3. Ders Haftası

 

4. Ders Haftası

3 Ekim 2020 Cumartesi

 

4 Ekim 2020 Pazar

28 Eylül - 2 Ekim 2020

Ders Muafiyet Başvuruları

 

5. Ders Haftası

 

6. Ders Haftası

10 Ekim 2020 Cumartesi

 

11 Ekim 2020 Pazar

 

7. Ders Haftası

 

8. Ders Haftası

17 Ekim 2020 Cumartesi

 

18 Ekim 2020 Pazar

24-25 Ekim 2020

Ara sınav

 

7. Hafta

Ara Sınav Tarihi

24-25 Ekim 2020

31 Ekim - 1 Kasım 2020

Mazeret sınavı

 

Mazeret Sınavı Tarihi

31 Ekim - 1 Kasım 2020

 

9. Ders Haftası

 

10. Ders Haftası

31 Ekim 2020 Cumartesi

 

1 Kasım 2020 Pazar

 

 

 

11. Ders Haftası

7 Kasım 2020 Cumartesi

 

12. Ders Haftası

14 Kasım 2020 Cumartesi

22 Aralık 2019

Derslerin bitimi

 

13. Ders Haftası

21 Kasım 2020 Cumartesi

28-29 Aralık 2019

Yarıyıl sonu sınavı (Final)

 

14. Ders haftası

28 Kasım 2020 Cumartesi

04 Ocak 2020

Bütünleme sınavı

 

Final Sınavı

5-6 Aralık 2020

Bütünleme Sınavı

12-13 Aralık 2020

 

 

 

Tek Ders Sınavı

19-20 Aralık 2020

 

 

 

 

 

2020-2021 Akademik Yılı GÜZ Döneminde Gerçekleştirilecek Öğretmenlik Uygulaması 5 Ekim 2020 – 4 Ocak 2021 tarihleri arasında 12 hafta süre ile haftada 6 saat toplamda 72 saat olarak gerçekleştirilecektir.

 

 

DİĞER NOTLAR:  

 

1- Dersler iki dönem 28 hafta boyunca (14 hafta Bahar, 14 hafta Güz) hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri akademik takvimde belirtildiği şekliyle gerçekleştirilecektir.

 

2- Cumartesi ve Pazar günü gerçekleştirilen derslerin haricinde 2020-2021 GÜZ Dönemindeki Öğretmenlik Uygulaması Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün belirlediği gün/günlerde ve okullarda Mart ayından itibaren 12 hafta boyunca hafta içi haftada 6 (altı) saat yapılacaktır. 

 

3- Haftasonu çeşitli sınavları nedeniyle (Açıköğretim Sınavları veya ÖSYM Sınavları vb.) yapılamayacak dersler sonraki haftalarda Pazar günü telafi edilecektir. Telafi programları daha sonra KMÜ Formasyon web sayfasında ilan edilecektir.

 

4- Yukarıda bahsedilen durumlar haricinde oluşabilecek başka zorunlu haller ile karşılaşılması durumunda akademik takvimde veya ders programlarında değişiklik yapılabilir.

 

 

 

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI DERSLERİ

Cumartesi ve

Pazar Günleri

Eğitim Bilimine Giriş

Öğretim İlke ve Yöntemleri

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

 

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarım

Öğretmenlik Meslek Etiği

  

 

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI DERSLERİ

Cumartesi ve

Pazar Günleri

Eğitim Psikolojisi

Sınıf Yönetimi

Özel Öğretim Yöntemleri

Karakter ve Değerler Eğitimi

Öğretmenlik Uygulaması

 

(Hafta sonu teori)

Öğretmenlik Uygulaması

 

(Hafta içi okullarda uygulama haftada 6 saat)

 

 

 

BAŞVURU İŞLEMLERİNE GEÇMEK İÇİN BURAYI TIKLAYINIZ