Prof. Dr. Dursun ODABAŞ
Prof. Dr. Dursun ODABAŞ
Rektör Yardımcısı
dursunodabas@kmu.edu.tr
Görev Dağılımları


 

Prof.Dr. Hüseyin MUŞMAL
Prof. Dr. Hüseyin MUŞMAL
Rektör Yardımcısı
hmusmal@kmu.edu.tr

Özgeçmiş

Görev Dağılımları


 

Prof.Dr. Hüseyin MUŞMAL
Prof. Dr. Murat ERTEKİN
Rektör Yardımcısı
mertekin@kmu.edu.tr

Özgeçmiş 

Görev Dağılımları