KARAMANOĞLU MEHMETBEY
ÜNİVERSİTESİ

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Patentle Türkiye 4. Üniversiteler Patent Yarışması

Patentle Türkiye 4. Üniversiteler Patent Yarışması

Ülkemizde yerli patent başvuru sayısının artırılması, üniversitelerde patent konusunda farkındalık oluşturulması ve bilinç artırılması, üniversite öğrencilerinin profesyonel meslek hayatında veya akademik çalışmalarda kullanacakları bilgilerle donatılması ve öğrencilerin, ülkemizin teknolojik gelişmesinde önemli bir yer tutan buluş faaliyetlerine özendirilmesi ve teşvik edilmesi amacıyla Patentle Türkiye 4. Üniversiteler Patent Yarışması gerçekleştirilecektir.

Yarışma kapsamında, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında öğrenim gören üniversite öğrencileri epats.turkpatent.gov.tr internet sitesi üzerinden e-Devlet yoluyla sisteme giriş yaparak ücretsiz çevrimiçi patent başvurusu yapmak suretiyle yarışmaya katılabileceklerdir.

Yarışmanın birincisine 100.000 TL, ikincisine 80.000 TL, üçüncüsüne 60.000 TL, dördüncü ila altıncısına 50.000 TL, yedinci ila onuncusuna 40.000 ve on birinci ila yirmincisine 30.000’er TL olmak üzere toplamda 850.000 TL ödül verilecektir. Ayrıca dereceye giren başvuru sahiplerinin buluşlarını tanıtmalarını teminen ulusal ve uluslararası buluş fuarlarına katılım imanı sağlanacaktır.

Başvuru Tarihleri: 1 Mayıs –  15 Aralık 2024

Başvuru Adresi: epats.turkpatent.gov.tr

Detaylı Bilgi için: https://www.turkpatent.gov.tr/patentle-turkiye-yarismasi